Upute suradnicima

Upute za autore prevoditeljskih glosara:

 • Poželjno je da budu u tabličnom obliku (Word ili Excel)
  • ako nisu, onda je potrebno dosljedno upotrebljavati stil razvrstavanja da bi se podatci mogli prebaciti u tablični oblik.
 • Minimalni je zapis u dva stupca (naziv na hrvatskom i ekvivalent na stranom jeziku)
  • baza je fleksibilna i mogu se dodavati stupci po potrebi (dodatni jezici, klasifikacija, izvor, komentari, kontekst itd.).
 • Nazivi trebaju biti napisani u skladu s jezičnim pravilima (primjerice, u hrvatskom se jeziku nazivi pišu malim početnim slovom, osim ako nisu izvedeni iz osobnih imena, npr. Marfanov sindrom).
 • U jednom polju tablice smije biti isključivo jedan podatak (naziv, kategorija itd.)
  • za dodatne podatke (primjerice rod, broj, komentar i sinonim) upotrebljavati sljedeći stupac.
 • Poželjna je dosljednost, odnosno treba uvijek na isti način upotrebljavati znakove, primjerice sinonime uvijek odvajati točkom i zarezom, razlikovanje mocijskih parnjaka prevoditelj/prevoditeljica primjerice odvajati kosom crtom, a ne potom sljedeći zarezom ili zagradom i sl.
 • Glosar ne mora sadržavati informaciju o gramatičkom rodu.
 • Prihvatljivi su i glosari s minimalnim brojem ekvivalenata.
 • Glosar treba popratiti sljedećim informacijama: naziv glosara, područje, ime autora i godina izrade.