struna tražilica

image shadow

Rezultati pretraživanja za: ionska veza

ionska veza

kemijska veza koja nastaje zbog elektrostatskoga privlačenja pozitivnih i negativnih iona

kemija

ionska veza

heteropolarna veza koja nastaje potpunim prijelazom vanjskih elektrona s jednoga na drugi atom ili atomsku skupinu

kemija