struna tražilica

image shadow

zrcalni neuroni

definicija
 

neuroni koji se u mozgu aktiviraju tijekom izvođenja neke radnje ili promatranja te radnje

vrela
kontekst
 
Otkriće da je LFOK sjedište sustava zrcalnih neurona i u majmuna i u ljudi iznimno je važno jer, s jedne strane, snažno podupire motoričku teoriju percepcije govora, a s druge strane sustav zrcalnih neurona možda je ključni neuralni supstrat za razumijevanje jezika i umova drugih osoba.
vrela
istovrijednice
 

engleski: mirror neurons, mirror-neurons

napomena
 
Zrcalne su neurone otkrili Giacomo Rizzolatti i suradnici. Primijetili su da se neki neuroni kore mozga makaki-majmuna aktiviraju i kada jedinka obavlja neku motoričku radnju i kada primijeti da neka druga jedinka obavlja tu radnju, što upućuje na ulogu zrcalnih neurona u učenju motoričkih vještina oponašanjem. Zrcalni se neuroni u makakija nalaze u području analognome Brokinu području u čovjeka, što je prema nekima dokaz za motoričku teoriju razvoja jezika.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji