struna tražilica

image shadow

znak

im. m. jd.
definicija
 

pojava koja čovjeku označuje drugu pojavu

vrela
kontekst
 
Znakovi imaju tu moć da – zahvaljujući semiozi odnosno veoma kompleksnom procesu zamjenjivanja – o s v j e š ć u j u postojanje nekih entiteta u izvanjezičnoj realnosti; oni k o n c e p t u a l i z i r a j u izvanjezični svijet i nameću mu određene semantičke vrijednosti, npr. znak postmoderno doba ili kraj povijesti ili globalizacija konceptualiziraju određeno mišljenje o dotičnom vremenu.
vrela
istovrijednice
 

engleski: sign

podređeni nazivi
 
jezični znak, signal, ikona, indeks, simbol
napomena
 
Znakovi su supstituti ili reprezentacije određenih izvanjezičnih entiteta u svijetu komunikacije koji nemaju intrinsično značenje nego im ga pridaju korisnici znakova.
razredba
 

polje: interdisciplinarne humanističke znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji