struna tražilica

image shadow

značajnost

im. ž. jd.
definicija
 

kvalitativna karakteristika računovodstvene informacije koja ima utjecaj na odluke korisnika i čije izostavljanje i pogrešno prikazivanje može utjecati na odluke koje korisnici donose na temelju financijskih informacija izvještajnoga subjekta

vrela
kontekst
 
Informacija je značajna ako njezino izostavljanje ili krivo prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke korisnika donijete na temelju financijskih izvještaja. Značajnost ovisi o veličini stavke ili pogreške prosuđenoj u određenim okolnostima njenog izostavljanja ili pogrešnog prikazivanja.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: materijalnost

istovrijednice
 

engleski: relevance, materiality

napomena
 
Revizorovo određivanje značajnosti pitanje je profesionalne prosudbe i na njega utječe revizorova percepcija potreba korisnika financijskih izvještaja za financijskim informacijama, uz pretpostavke da korisnici imaju razumno znanje o poslovnim aktivnostima i računovodstvu, razumiju da su financijski izvještaji sastavljeni, prezentirani i revidirani do razine značajnosti, uviđaju neizvjesnosti svojstvene konceptu značajnosti te donose razumne poslovne odluke na temelju informacija u financijskim izvještajima. Revizor primjenjuje koncept značajnosti u planiranju revizije, pri obavljanju revizije i pri formiranju mišljenja (Međunarodni revizijski standard 320).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja