struna tražilica

image shadow

značajno pogrešno prikazivanje

definicija
 

pogrešno prikazivanje za koje se može razumno očekivati da pojedinačno ili u zbroju može utjecati na poslovne odluke korisnika donesene na temelju financijskih izvještaja

vrela
kontekst
 
Ako postoji značajno pogrešno prikazivanje financijskih izvještaja koje se odnosi na određene iznose u financijskim izvještajima (uključujući kvantitativne objave), revizor će u odjeljku s osnovom za modifikaciju uključiti opis i kvantifikaciju financijskih učinaka pogrešnog prikazivanja, osim ako nije izvedivo.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: materijalno značajno pogrešno prikazivanje, materijalno značajna pogreška

istovrijednice
 

engleski: material misstatement

napomena
 
Revizorovo određivanje značajnosti pitanje je profesionalne prosudbe i na njega utječe revizorova percepcija potreba korisnika financijskih izvještaja za financijskim informacijama, uz pretpostavke da korisnici imaju razumno znanje o poslovnim aktivnostima i računovodstvu, razumiju da su financijski izvještaji sastavljeni, prezentirani i revidirani do razine značajnosti, uviđaju neizvjesnosti svojstvene konceptu značajnosti te donose razumne poslovne odluke na temelju informacija u financijskim izvještajima. Revizor primjenjuje koncept značajnosti u planiranju revizije, pri obavljanju revizije i pri formiranju mišljenja (Međunarodni revizijski standard 320).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja