struna tražilica

image shadow

zlatni rez

definicija
 

podjela veličine na dva dijela pri čemu je omjer većega dijela prema manjemu jednak omjeru te veličine prema većemu dijelu

istovrijednice
 

engleski: golden section, golden ratio

jednadžba
 
$$a:b=(a+b):a$$
razredba
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi