struna tražilica

image shadow

zavisna varijabla

definicija
 

varijabla koja mijenja vrijednost ovisno o jednoj nazavisnoj varijabli ili o više njih

istovrijednice
 

engleski: dependent variable

razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici, Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici, Forenzično-kriminalističko nazivlje