struna tražilica

image shadow

žanrovsko-stilistička teorija prevođenja

definicija
 

teorija prevođenja u kojoj je temeljna pretpostavka da kvaliteta prijevoda ovisi o prepoznavanju žanra i stila polaznoga teksta te prilagodbi toga žanra i stila u ciljnome tekstu

istovrijednice
 

engleski: genre-and-style translation theory

njemački: Übersetzungstheorie beruhend auf Erkennung der Genre und des Stils

francuski: théorie de la traduction basée sur la reconnaissance du genre et du style

ruski: жанрово-стилистическая теория перевода

napomena
 
Njemački naziv nije uvriježen u njemačkome jezikoslovlju.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)