struna tražilica

image shadow

zakup broda

definicija
 

ugovor kojim brodovlasnik ili brodar daje zakupoprimatelju cijeli brod, bez posade, na uporabu radi obavljanja plovidbene djelatnosti pri čemu zakupoprimatelj preuzima brod u posjed i ima potpunu kontrolu nad njime

kontekst
 
Ako zakupoprimatelj ne plati zakupninu o dospjelosti, zakupodavatelj može odmah tražiti naplatu zakupnine ugovorene za cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu broda ili može odustati od ugovora.
vrela
istovrijednice
 

engleski: bareboat charterparty

njemački: Chartervertrag für ein Schiff ohne Besatzung

francuski: contrat d'affrètement coque-nue

talijanski: noleggio con cessione della gestione nautica

poveznica
 
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/glossaries/maritime/#charterparty_demise
napomena
 
Tetley (2004) i čl. 660-661 Pomorskog zakonika (2004): Zakupodavatelj je dužan predati zakupoprimatelju brod u takvu stanju da se može iskorištavati prema ugovorenoj ili uobičajenoj namjeni. Brod se, ako nije drukčije ugovoreno, predaje bez posade. Troškove pogona broda snosi zakupoprimatelj. Zakupoprimatelj je dužan održavati brod za trajanja ugovora i nakon proteka ugovora vratiti brod u stanju i mjestu u kojemu ga je primio. Zakupoprimatelj ne odgovara za redovno trošenje broda. Zakupoprimatelj ne snosi troškove popravka broda potrebne za uklanjanje skrivenih mana broda koje su postojale u vrijeme kad mu je brod predan na uporabu niti snosi štetu za gubitak broda zbog djelovanja više sile.
razredba
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja