struna tražilica

image shadow

zakonodavstvo EU-a

definicija
 

skup pravnih akata koje institucije EU-a donose u zakonodavnome postupku temeljem Osnivačkih ugovora, uključujući uredbe, direktive, odluke, preporuke, mišljenja i neke druge akte

istovrijednice
 

engleski: European Union legislation

njemački: herabgeleitetes EU-Recht

francuski: législation de l'Union européenne

poveznica
 
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/index.htm
napomena
 
Podjela pravnih akata EU-a na zakonodavne akte i nezakonodavne akte može se usporediti s podjelom pravnih propisa u Hrvatskoj na zakonske i podzakonske. Međutim, izbor naziva nezakonodavni akt nužno sužava europski pojam zakonodavstvo. Zbog nove podjele bilo je potrebno promijeniti strukturu Službenoga lista Europske unije kako bi se razdvojili zakonodavni od nezakonodavnih akata. Unatoč tomu, nezakonodavni akti objavljuju se u seriji L, dakle nadređeni pojam im je zakonodavstvo.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije