struna tražilica

image shadow

zakon razdiobe slučajne varijable

definicija
 

vjerojatnost definirana na Borelovim podskupovima realnih brojeva koja je inducirana danom slučajnom varijablom tako što se svakomu Borelovu skupu $B$ pridružuje vjerojatnost praslike od $B$ po danoj slučajnoj varijabli

istovrijednice
 

engleski: law of random variable

podređeni nazivi
 
eksponencijalna razdioba, F-razdioba, geometrijska razdioba, hi-kvadrat razdioba, hipergeometrijska razdioba, jednolika razdioba, normalna razdioba, Studentova razdioba
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi