struna tražilica

image shadow

zakočno zračenje

definicija
 

elektromagnetsko zračenje u obliku kontinuiranoga spektra rendgenskih valova koje emitiraju električki nabijeni brzi elektroni kad se usporavaju pri udaru u metal

istovrijednice
 

engleski: braking radiation, Bremsstrahlung

francuski: rayonnement continu de freinage, Bremsstrahlung

jednadžba
 
$\nu_\textrm{maks.}=\frac{eU}{h}$
napomena
 
Kinetička energija elektrona pretvara se u energiju fotona. Najviša frekvencija dobivenoga rendgenskog zračenja ovisi o naponu kojim su ubrzani elektroni.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici