struna tražilica

image shadow

Zajednički europski referentni okvir za jezike

ime
skraćeni oblik naziva
 
Zajednički referentni okvir
definicija
 

skup smjernica kojima se objekivno opisuju ostvarenja učenika različitih stranih jezika diljem Europe

kontekst
 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, engleskom kraticom CEFRL ili samo CEF, prvi put je objavljen 2001. Sadrži smjernice koje je Vijeće Europe izradilo zajedno s ustanovama ALTE (Udruga jezičnih ispitnih centara u Europi) i EAQUALS (Europska udruga za kvalitetne jezične usluge). Željelo se na objektivan način opisati ostvarenja učenika različitih stranih jezika diljem Europe. Glavni mu je cilj održavanje visokih kriterija poučavanja i provjeravanja znanja stranih jezika primjenjivih na sve europske jezike. Zajednički europski referentni okvir za jezike preporuča se kao temeljni kriterij vrjednovanja postignute razine jezične sposobnosti, odnosno jezične kompetencije. Jedan je od temeljnih dokumenata Europska jezična mapa koja se sastoji od tri dijela: Jezične putovnice, Jezične biografije i Dosjea. Na hrvatskome je CEFRL objavljen 2005. kao Zajednički europski referentni okvir za jezike – učenje, poučavanje i vrednovanje (Zagreb, Školska knjiga). Skraćeno se naziva različito: Zajednički referentni okvir, Zajednički europski okvir, Europski referentni okvir, Referentni okvir ili referentni okvir, samo Okvir, a hrvatskom kraticom ZEROJ (na doktorskome studiju Glotodidaktike). Bit je Okvira u postavci da se usvajanje znanja jezika odvija u pet jezičnih djelatnosti koje su sve jednako važne: jezične strukture (ili gramatika i vokabular), čitanje, pisanje, slušanje i govor. S tom bi pretpostavkom trebalo početi svako poučavanje kao i ispitivanje stranoga jezika.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: Zajednički europski okvir, Zajednički europski okvir, Europski referentni okvir, Referentni okvir

istovrijednice
 

engleski: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

njemački: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

francuski: Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer

ruski: Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка

kratice
 

hrvatska: ZEROJ

međunarodna: CEFRL, CERF, CEF

razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)