struna tražilica

image shadow

zajednička vanjska i sigurnosna politika

definicija
 

politika djelovanja Unije u međunarodnim odnosima koju utvrđuje i provodi Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući jednoglasno, osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, te visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice u skladu s Ugovorima, a Ugovorima je utvrđena i posebna uloga Europskoga parlamenta i Komisije u tome području

vrela
istovrijednice
 

engleski: common foreign and security policy

njemački: europäischen Außen- und Sicherheitspolitik

francuski: politique étrangère et de sécurité commune

slovenski: skupna zunanja in varnostna politika

kratice
 

hrvatska: ZVSP

engleska: CFSP

njemačka: GASP

francuska: PESC

napomena
 
Sukladno članku 24. st. 1. UFEU-a zajednička vanjska i sigurnosna politika i nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona podliježe posebnim pravilima i postupcima međuvladine suradnje, stoga nema nadređenosti u odnosu na nacionalno pravo država članica. Zastarjeli je naziv za ovaj pojam drugi stup.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije