struna tražilica

image shadow

zajednička trgovinska politika

definicija
 

politika EU-a koja se vodi u kontekstu načela i ciljeva vanjskoga djelovanja Unije, a temelji se na jedinstvenim načelima, osobito u odnosu na promjene carinskih stopa, sklapanje carinskih i trgovinskih sporazuma o trgovini robom i uslugama te na komercijalne aspekte intelektualnoga vlasništva, izravna strana ulaganja i postizanje ujednačenosti mjera liberalizacije, izvoznu politiku i mjere zaštite trgovine poput onih koje se poduzimaju u slučaju dampinga ili subvencija

vrela
istovrijednice
 

engleski: common commercial policy

njemački: gemeinsame Handelspolitik

francuski: politique commerciale commune

slovenski: skupna trgovinska politika

kratice
 

engleska: CCP

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije