struna tražilica

image shadow

zahtjev

im. m. jd.
definicija
 

potreba ili očekivanje, koje je iskazano, općenito se podrazumijeva ili je obvezatno

vrela
istovrijednice
 

engleski: requirement

njemački: Anforderung

francuski: exigence

napomena
 
"Općenito se podrazumijeva" znači da je uobičajena ili zajednička praksa organizacije, njezinih kupaca i drugih zainteresiranih strana da se razmatrane potrebe ili očekivanja podrazumijevaju. Za označivanje posebne vrste zahtjeva, npr. zahtjeva za proizvod, zahtjeva za upravljanje kvalitetom, zahtjeva kupca, može se upotrijebiti kvalifikator. Poseban je zahtjev onaj koji je iskazan, npr. u dokumentu. Zahtjeve mogu postavljati različite zainteresirane strane. Ova se definicija razlikuje od definicije iz točke 3.12.1 ISO/IEC Directives, 2. dio:2004 gdje je zahtjev definiran kao "izričaj u sadržaju dokumenta koji izražava kriterije koji se moraju ispuniti da bi postojala sukladnost s dokumentom i od kojih nije dopušteno odstupanje".
razredba
 

polje: terminološke norme
projekt: Hrvatske norme (Hrvatski zavod za norme)