struna tražilica

image shadow

zagrebačka filološka škola

definicija
 

hrvatska filološka škola čiji se postanak veže uz hrvatski narodni preporod i ilirski pokret, program joj se zasnivao na rezultatima koje su postigli ilirci, a djelovala je do početka osamdesetih godina 19. stoljeća

vrela
istovrijednice
 

engleski: Zagreb philological school

njemački: Zagreber philologische Schule

francuski: école de philologie de Zagreb, école philologique de Zagreb

ruski: загребская филологическая школа

talijanski: Scuola filologica di Zagabria

češki: filologická škola záhřebská

švedski: Zagrebs filologiska skola

napomena
 
Ilirski jezikoslovci i njihovi sljedbenici tvore zagrebačku filološku školu. U njezinoj su prvoj fazi (od početka preporoda do kraja četrdesetih godina) vodeći preporoditelji Ljudevit Gaj, Vjekoslav Babukić i Antun Mažuranić. Djelatnost škole ogleda se u afirmaciji Gajeve slovopisne reforme i oblikovanju gramatičke norme ilirskoga jezika, što se u praksi svodilo na oblikovanje slovopisne, pravopisne i gramatičke norme hrvatskoga standardnog jezika na štokavskoj osnovici i otvorenosti prema utjecajima ostalih hrvatskih narječja. Najvažniji su predstavnici druge faze (od pedesetih do kraja sedamdesetih godina) bili Adolfo Veber Tkalčević i Bogoslav Šulek te u početku i Vatroslav Jagić. Pedesete i šezdesete godine 19. stoljeća vrijeme su dominacije zagrebačke škole u hrvatskoj filologiji unatoč brojnim kritikama koje su joj upućivali predstavnici riječke i zadarske škole te nepovoljnih prilika prouzročenih Bachovim apsolutizmom. Zagrebačka škola zagovara morfonološki pravopis (gibkoća, lučba, obči, raztežljivost), pisanje er za /r̩/ (pervi), ě za odraz jata (čověk, o tělesih nebeskih, zvěroslovje), -ah u imeničkome G mn. i starije padežne nastavke u D, L, I mn., punu slobodu u oblikovanju stručnoga i znanstvenoga nazivlja (svevlad, svevladstvo – diktatura).
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)