struna tražilica

image shadow

zadužena osoba

definicija
 

osoba u brodarskome društvu koja u sustavu upravljanja sigurnošću na brodu mora imati neposredan pristup do najvišega vodećeg tijela

kontekst
 
Kako bi se omogućio siguran rad svakog broda i veza između ureda i osoblja na brodu, svako brodarsko društvo, prema potrebi, mora odrediti zaduženu osobu na kopnu.
istoznačnice
 

dopušteni naziv: zadužena osoba na kopnu

istovrijednice
 

engleski: designated person ashore

kratice
 

engleska: DPA

razredba
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja

vrela
 

vrelo naziva: Tehnička pravila v. 2006-01 (CD-ROM). Split : Hrvatski registar brodova, 2006.