struna tražilica

image shadow

Yukawin potencijal

definicija
 

potencijal koji opisuje efektivnu nuklearnu silu izmjenom piona

istovrijednice
 

engleski: Yukawa potential

francuski: potentiel de Yukawa

jednadžba
 
$V(r)=C \frac{e^{-\frac{mcr}{\hbar}}}{r}$
napomena
 
U jednadžbi je m masa čestice, a C konstanta vezanja.
razredba
 

polje: fizika
grana: nuklearna fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici