struna tražilica

image shadow

vojne karte JOG

(eng.)
definicija
 

vojne karte u mjerilu 1 : 250 000 koje upotrebljava NATO za složene operacije

predloženi naziv (IHJJ)
 
vojni zemljovidi JOG
istoznačnice
 

dopušteni naziv: JOG

istovrijednice
 

engleski: Joint Operations Graphic

kratice
 

engleska: JOG

napomena
 
Vojne karte JOG temelje se na standardnome formatu vojnih topografskih karata u mjerilu 1 : 250 000, a sadržavaju dodatne informacije koje su u današnje doba potrebne za složene operacije na zemlji i u zraku. Svaki JOG priprema se u dvjema inačicama, jedna za operacije na zemlji (Ground, JOG-G), a druga za operacije u zraku (Air, JOG-A).
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik