struna tražilica

image shadow

vlastita sredstva Unije

definicija
 

prihodi koji se automatski uplaćuju u proračun Unije u skladu s Ugovorima i provedbenim aktima, bez posebne odluke nacionalnih vlasti, a čine 99% proračuna Unije

vrela
istovrijednice
 

engleski: Union's own resources

njemački: Eigenmittel der Union

francuski: ressources propres de l'Union

napomena
 
Vlastita sredstva Unije sada se sastoje od triju glavnih vrsta prihoda: 1) tradicionalnih prihoda, tj. uvoznih carina koje se ubiru na temelju Zajedničke carinske tarife pri uvozu proizvoda izvan Europske unije i davanja za šećer, 2) prihoda na osnovi poreza na dodanu vrijednost koji se utvrđuju za svaku državu članicu primjenom jedinstvene stope na usklađenu poreznu osnovicu, te 3) od prihoda na osnovi bruto nacionalnoga dohotka koji se utvrđuje za svaku državu članicu prema određenim pravilima Europske unije. Temeljem čl. 311. stavka 3. UFEU-a koji previđa da Vijeće može uspostaviti nove kategorije vlastitih sredstava ili ukinuti neke postojeće kategorije, Komisija je 28. svibnja 2010. dala Prijedlog za donošenje Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (COM(2010) 260 konačna verzija 2010/0154 (COD)).
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije