struna tražilica

image shadow

višesektorski kolektivni ugovor

definicija
 

kolektivni ugovor koji pokriva više sektora, a sklapaju ga temeljem čl. 154. i 155. UFEU-a europski socijalni partneri koji predstavljaju određene sektore

vrela
istovrijednice
 

engleski: multi-sector agreement

njemački: Branchenvereinbarung

francuski: accord interprofessionnel

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije