struna tražilica

image shadow

višegodišnji financijski okvir

definicija
 

financijski program koji ograničuje rashode Unije za razdoblje od najmanje pet godina utvrđujući godišnje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za preuzimanje obveza po kategorijama rashoda i godišnje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za plaćanja

vrela
kontekst
 
Višegodišnjim financijskim okvirom osigurava se da se izdaci Unije razvijaju na uredan način i u granicama njezinih vlastitih sredstava.
vrela
istoznačnice
 

zastarjeli naziv: financijski okvir

istovrijednice
 

engleski: multiannual financial framework

njemački: mehrjähriger Finanzrahmen

francuski: cadre financier pluriannuel

kratice
 

engleska: MAFF

francuska: CFP

napomena
 
Dosada je financijski okvir bio utvrđen međuinstitucionalnim sporazumom, ali od 2013. novi će višegodišnji financijski okvir biti donesen Uredbom Vijeća prema Ugovoru iz Lisabona, koji uvodi naziv višegodišnji financijski okvir člankom 312. UFEU-a. Temeljem članka 312. stavka 2. UFEU-a višegodišnji financijski okvir donosi Vijeće jednoglasnom odlukom nakon pribavljanja suglasnosti Europskoga parlamenta, koji je donosi većinom glasova svojih članova. U nekim prijašnjim proračunima upotrebljava se naziv financijski okvir, npr. financijski okvir 1993. – 1999., financijski okvir 2000. – 2006., a međuinstitucionalnim sporazumom od 2006. uvodi se naziv višegodišnji financijski okvir 2007. – 2013., s tim da je naziv u daljnjemu tekstu skraćen na financijski okvir. Valja spomenuti da se naziv financijska perspektiva (financial perspective) često rabio kao istovrijednica za financijski okvir u razdoblju od 1988. do 2006. Financijski okvir proračuna ne smije se zamijeniti s financijskom okvirom u zakonodavnome suodlučivanju kojim se visina iznosa za program određuje za ukupno vrijeme trajanja toga programa.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije