struna tražilica

image shadow

virus mozaika cvjetače na uljanoj repici

definicija
 

bolest uljane repice koja prouzročuje prosvjetljivanje lisnih žila, mozaik, deformacije listova, kržljavost biljaka i njihovo uvenuće

istovrijednice
 

engleski: cauliflower mosaic virus on raps

njemački: Blumenkohl Mosaik Virus auf Raps

francuski: virus de la mosaïque du chou-fleur

kratice
 

engleska: CaMV

međunarodna: CAMV00

privitak
 
virus mozaika cvjetače na uljanoj repici
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini