struna tražilica

image shadow

vinska kiselina

definicija
 

zasićena ravnolančana dihidroksidikarboksilna kiselina izvedena iz butana, sustavnoga imena 2,3-dihidroksibutanska dikiselina

istovrijednice
 

engleski: tartaric acid, 2,3-dihydroxybutanedioic acid

njemački: Weinsäure, 2,3-Dihydroxybutandisäure

napomena
 
Vinska kiselina jedna je od najraširenijih biljnih kiselina. Javlja se u više stereoizomernih oblika kao L-(+)-vinska kiselina, D-(‒)-vinska kiselina i racemična smjesa te kao mezo-spoj, mezo-vinska kiselina. Prirodni je regulator kiselosti i antioksidans te se upotrebljava kao dodatak u prehrambenoj industriji označena E-brojem E334.
privitak
 
vinska kiselina
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje