struna tražilica

image shadow

vektor

im. m. jd.
definicija
 

klasa ekvivalencije usmjerenih dužina u kojoj usmjerene dužine $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{CD}$ predočuju isti vektor ako je geometrijski lik $ABDC$ paralelogram

istovrijednice
 

engleski: vector, euclidean vector

podređeni nazivi
 
bazni vektor, jedinični vektor, kolinearni vektori, nulvektor, okomiti vektori, proporcionalni vektori, suprotni vektor, svojstveni vektor, usporedni vektori
simbol
 
$$\vec a,\ \overrightarrow{AB}$$
napomena
 
Geometrijski lik spomenut u definiciji može biti i degenerirani paralelogram.
razredba
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi