struna tražilica

image shadow

vektor

im. m. jd.
definicija
 

organizam koji prenosi uzročnika bolesti od jednoga domaćina do drugoga domaćina

istovrijednice
 

engleski: vector

njemački: Vektor

latinski: vector

francuski: Vecteur

napomena
 
Razlikuju se mehanički i biološki vektori. Mehanički vektori samo prenose uzočnika bolesti, dok se u biološkim vektorima uzročnici razmnožavaju i sazrijevaju.
privitak
 
vektor
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini

vrela
 

vrelo naziva: Kišpatić, J. Opća fitopatologija. Zagreb : Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1971.