struna tražilica

image shadow

vektor električnoga pomaka

skraćeni oblik naziva
 
električni pomak
definicija
 

vektorska veličina koja je umnožak električnoga polja u dielektriku i permitivnosti toga dielektrika

istovrijednice
 

engleski: electric displacement field, electric flux density

njemački: Elektrische Flussdichte

francuski: induction électrique

simbol
 
$\vec{D}$
jednadžba
 
$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_{\text r} \vec{E} \;\;\;\; \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
napomena
 
Električni pomak može se iskazati i s pomoću vektora polarizacije. Jedinica za električni pomak jest C/m2.
razredba
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici