struna tražilica

image shadow

vektor dipola

definicija
 

vektor kojim se izražava polarnost fizičkoga sustava

istovrijednice
 

engleski: polar vector

napomena
 
Vektor dipola za električni je dipol usmjeren od negativnoga naboja prema pozitivnomu naboju, za stalni magnet od južnoga pola prema sjevernomu polu, a za dipol kružne električne struje okomit na ravninu struje smjerom središnje magnetske silnice.
razredba
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici