struna tražilica

image shadow

variogram inverzne kovarijance

definicija
 

variogram izračunat određivanjem koraka kovarijance na temelju ukupne varijance

istovrijednice
 

engleski: inverted covariance variogram

kratice
 

engleska: InvCov

napomena
 
Variogram inverzne kovarijance primjenjuje se kada kod usmjerenih variograma sredina uzoraka nije jednaka u svim smjerovima. Upotrebljava se kada više nije nužno primjenjivati neke pretpostavke upotrijebljene za izračun variograma. Variogrami inverzne kovarijance mogu se izračunati i primijeniti kod krigiranja jednako kao i uobičajeni variogrami.
razredba
 

polje: matematika
grana: primijenjena matematika i matematičko modeliranje
projekt: Geomatematički rječnik