struna tražilica

image shadow

varijanca krigiranja

definicija
 

modifikacija prave varijance ulaznih vrijednosti tako da se pri izračunu procjene u odabranoj točki uzima samo varijanca vrijednosti smještenih unutar područja pretraživanja

istoznačnice
 

dopušteni naziv: varijanca kriginga

istovrijednice
 

engleski: kriging variance

napomena
 
Varijanca krigiranja nužna je za izradu matričnih jednadžbi krigiranja.
razredba
 

polje: matematika
grana: primijenjena matematika i matematičko modeliranje
projekt: Geomatematički rječnik