struna tražilica

image shadow

vanjski dvomolekulski obrat ionskoga para

definicija
 

proces u kojemu iz disociranih iona prvo nastaje labavi ionski par i potom se nastavlja vanjski obrat ionskoga para

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: eksterni dvomolekulski obrat ionskoga para

istovrijednice
 

engleski: external bimolecular ion pair return

formula
 
X+ + Y (disocirani ioni) → X+ || Y– (labavi ionski par)
razredba
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje

vrela
 

autorski naziv: Lidija Varga-Defterdarović

vrelo definicije: IUPAC Compendium of Chemical Terminology – the Gold Book. Interaktivna verzija. URL: http://goldbook.iupac.org/ (15. 2. 2017.)