struna tražilica

image shadow

vakuumska sušionica za drvo

skraćeni oblik naziva
 
vakuumska sušionica
definicija
 

sušionica za drvo u kojoj se drvo suši kao jedinstvena cjelina pri tlaku nižemu od atmosferskoga

vrela
istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: vakuumska sušionica za sušenje drva

istovrijednice
 

engleski: vacuum wood drying kiln 

njemački: Vakuumtrockenkammer

napomena
 
Vakuumsko se sušenje može odvijati kao diskontinuirani ili kontinuirani proces.
razredba
 

polje: drvna tehnologija
grana: drvno tehnološki procesi
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja