struna tražilica

image shadow

uzajamnopovratni glagol

definicija
 

glagol koji kao jedan element sadržava česticu se i označuje radnju koju vrše najmanje dva subjekta jedan na drugome

istoznačnice
 

dopušteni naziv: recipročni glagoli

nepreporučeni naziv: uzajamno povratni glagol, uzajamno-povratni glagol

istovrijednice
 

engleski: reciprocal verb

njemački: reziprokes Verb

francuski: verbe pronominal réciproque

ruski: взаимный глагол

švedski: reciprokt verb

razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)