struna tražilica

image shadow

uvjetna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora

definicija
 

vjerojatnost definirana na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao dana komponenta danoga neprekidnog slučajnog vektora, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ na $R^p$ pridružuje Lebesgueov integral uvjetne funkcije gustoće te komponente na $B$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: uvjetna distribucija komponente neprekidnoga slučajnog vektora

istovrijednice
 

engleski: conditional distribution of continuous random vector component

napomena
 
Neka je $X$ $p$-dimenzijska komponenta neprekidnoga slučajnog vektora $(X,Y)$ dimenzije $p+q$ te neka je $y$ točka iz $R^q$ takva da je vrijednost marginalne funkcije gustoće od $Y$ u $y$ pozitivna. Tada je uvjetna razdioba od $X$ uvjetno na $Y = y$ vjerojatnost $P_{ X|Y=y }$ na $R^p$ koja svakomu Borelovu podskupu $B$ pridružuje broj $P_{ X|Y=y } (B)=\int_B f_{ X|Y} (x|y)\, dy$, gdje je $f_{ X|Y } (\cdot |y)$ uvjetna funkcija gustoće od $X$ uz uvjet $Y = y$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi