struna tražilica

image shadow

uvjetna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora

definicija
 

vjerojatnost definirana na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao komponenta $X$ danoga diskretnog slučajnog vektora $(X,Y)$, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ od $R^p$ pridružuje zbroj reda vrijednosti $f_ { X|Y }( x|y )$ uvjetne funkcije gustoće komponente $X$ od $( X,Y )$ uz dano $Y = y$ po svim elementima $x$ presjeka skupova $S$ i $B$, pri čemu je $S$ prebrojiv gotovo siguran događaj u odnosu na zakon razdiobe od $X$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: uvjetna distribucija komponente diskretnoga slučajnog vektora

istovrijednice
 

engleski: conditional distribution of discrete random vector component

napomena
 
Neka je $(X,Y)$ diskretni slučajni vektor dimenzije $p+q$. Neka je $y$ takva točka iz $R^q$ da je vrijednost marginalne funkcije gustoće komponente $Y$ od $(X,Y)$, $f_Y$, u $y$ pozitivna. Nadalje, neka je $S$ prebrojiv gotovo siguran događaj u odnosu na zakon razdiobe od komponente $X$ te neka je $f_{ X|Y }( \cdot | y)$ uvjetna funkcija gustoće od $X$ uvjetno na $Y = y$. Tada je uvjetna razdioba komponente $X$ od $(X,Y)$ uz uvjet $Y = y$ vjerojatnost $P_{ X|Y=y }$ na $R^p$ koja svakomu Borelovu skupu $B$ pridružuje vrijednost $P_{ X|Y=y }(B) = \sum_{ x \in S \cap B} f_{ X|Y }(x|y)$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi