struna tražilica

image shadow

uvjetna funkcija gustoće komponente slučajnoga vektora

definicija
 

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije kao komponenta $X$ diskretnoga ili neprekidnoga slučajnog vektora $(X,Y)$, koja svakoj vrijednosti argumenta $x$ pridružuje količnik vrijednosti funkcije gustoće od $( X,Y )$ u $( x,y )$ i pozitivne vrijednosti marginalne funkcije gustoće komponente $Y$ u točki $y$ u kojoj uvjetujemo

istoznačnice
 

dopušteni naziv: uvjetna gustoća komponente slučajnoga vektora

istovrijednice
 

engleski: conditional density of random vector component

simbol
 
$$f_{ X|Y } (x|y)$$
napomena
 
Neka je $f_{ X,Y }$ funkcija gustoće diskretnoga ili neprekidnoga slučajnog vektora $(X,Y)$ dimenzije $p+q$. Nadalje, neka je $y \in R^q$ takav da je vrijednost marginalne funkcije $f_Y$ gustoće komponente $Y$ u $y$ pozitivna. Tada je uvjetna funkcija gustoće od $X$ uvjetno na $Y = y$ funkcija $f_{ X|Y} (\cdot |y ) : R^p \rightarrow R$ takva da je $f_{ X|Y }(x|y) = \frac{ f_{ X,Y } (x,y) }{ f_Y (y) }$, $x \in R^p$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi