struna tražilica

image shadow

usmjereni graf

skraćeni oblik naziva
 
graf
definicija
 

uređeni par skupa vrhova i skupa bridova grafa, pri čemu je svakomu bridu pridružen njegov početni i njegov završni vrh

istoznačnice
 

dopušteni naziv: orijentirani graf

istovrijednice
 

engleski: oriented graph, graph

francuski: graphe

ruski: ориентированный граф, граф

podređeni nazivi
 
podgraf, povezani graf, stablo
napomena
 
Katkad se traži da za svaka dva vrha postoji najviše jedan brid koji povezuje ta dva vrha i tada možemo reći da se graf sastoji od skupa i zadane relacije na tome skupu. Skup se interpretira kao skup vrhova grafa, a svaki par vrhova koji pripada relaciji interpretira se kao jedinstveni brid između tih dvaju vrhova.
razredba
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi