struna tražilica

image shadow

Ured za biljnu raznolikost

ime
definicija
 

samofinancirajuća regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana radi upravljanja sustavom zaštite prava intelektualnoga vlasništva za nove biljne vrste koje se uspostavlja na rok od 25 ili 30 godina s valjanošću u svim državama članicama te radi zaštite prava biljne raznolikosti

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Ured Zajednice za biljnu raznolikost

istovrijednice
 

engleski: Community Plant Variety Office

njemački: Gemeinschaftliches Sortenamt

francuski: Office Communautaire des Variétés Végétales

slovenski: Urad Skupnosti za rastlinske sorte

kratice
 

francuska: OCVV

međunarodna: CPVO

napomena
 
Ured za biljnu raznolikost osnovan je 1994., a od 1997. ima sjedište u Angersu u Francuskoj.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije