struna tražilica

image shadow

upojna građevina

definicija
 

građevina koja se upotrebljava kad za ispuštanje oborinskih voda ne postoje prikladni prijamnici ili kad se želi smanjiti hidrauličko opterećenje kanalske mreže

vrela
istovrijednice
 

engleski: infiltration facility

njemački: Wasseraufnahmebau

razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: hidrotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja