struna tražilica

image shadow

ugovor o kreditu

definicija
 

ugovor u kojemu vjerovnik odobrava ili obećava odobriti potrošaču kredit u obliku odgode plaćanja, zajma ili slične financijske nagodbe, osim ugovora o trajnome pružanju usluge ili isporuke proizvoda iste vrste kad potrošač plaća za takve usluge ili proizvode tijekom cjelokupne njihove isporuke u obliku obroka

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: ugovor o potrošačkome kreditu

nepreporučeni naziv: ugovor o potrošačkom zajmu

istovrijednice
 

engleski: credit agreement

njemački: Kreditvertrag

francuski: contrat de crédit

talijanski: contratto di credito

napomena
 
Iz čl. 3. sl. c) Direktive 2008/48/EZ preuzeta europska definicija ugovora o kreditu predstavlja novi pravni institut hrvatskoga obveznog prava koji kombinira definicije ugovora o kreditu i ugovora o zajmu iz čl. 1021. i čl. 499. st. 1. Zakona o obveznim odnosima. Prilikom preuzimanja stare Direktive 87/102/EEZ hrvatski zakonodavac umjesto naziva iz direktive potrošački kredit odlučio je upotrebljavati naziv potrošački zajam. Odredbe čl. 71. st. 1. i st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, koje su prestale vrijediti s 1. 1. 2011., preuzele su definiciju ugovora o kreditu iz čl. 1. st. 2. sl. c) Direktive 87/102/EEZ koristeći naziv ugovor o potrošačkome zajmu.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije