struna tražilica

image shadow

Ugovor iz Lisabona

ime
definicija
 

ugovor potpisan 13. prosinca 2007. u Lisabonu, a na snazi od 1. prosinca 2009. kojim je temeljito izmijenjen Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Lisabonski ugovor, Reformski ugovor

nepreporučeni naziv: Ugovor o reformi

istovrijednice
 

engleski: Treaty of Lisbon, Lisbon Treaty, Reform Treaty

njemački: Vertrag von Lissabon, Reformvertrag

francuski: Traité de Lisbonne, traité modificatif

slovenski: Lizbonska pogodba, pogodba o reformi

kratice
 

hrvatska: LU

engleska: TL, LT

njemačka: VL

francuska: TL

napomena
 
Puni naziv ugovora je Ugovor iz Lisabona o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community). Ugovor o osnivanju Europske zajednice preimenovan je u Ugovor o funkcioniranju Europske unije, kojim je Europska unija zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu i stekla pravnu osobnost, te kojim je postupak suodlučivanja postao redoviti zakonodavni postupak, pojačana je suradnja nacionalnih parlamenata s Europskim parlamentom, uvedena je europska građanska inicijativa, proširena je i izmijenjena kvalificirana većina u Vijeću, osnovana je funkcija predsjednika Europskoga vijeća, proširene su ovlasti visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te je osnovana Služba za vanjsko djelovanje. Ugovorom iz Lisabona ukida se trostupna struktura Unije. UEU je zadržao svoje ime, a dopunjeni Ugovor o Europskoj uniji naziva se UFEU.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije