struna tražilica

image shadow

Ugovor iz Amsterdama

ime
definicija
 

Ugovor potpisan 2. listopada 1997., na snazi od 1. svibnja 1999., koji je izmijenio Ugovor o Europskoj uniji i Osnivačke ugovore triju zajednica, proglasio da se Unija temelji na poštivanju ljudskih prava, demokraciji i vladavini prava, pozajedničio velik dio trećega stupa premještajući u prvi stup određene politike poput useljavanja, azila, viza i pravosudne suradnje u građanskim stvarima i povećao pregovaračku sposobnost Unije u području drugoga stupa te koji je osnovao funkciju visokoga predstavnika, proširio i preimenovao treći stup u policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, reformirao institucije EU-a i ojačao ulogu Europskoga parlamenta

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Amsterdamski ugovor

istovrijednice
 

engleski: Treaty of Amsterdam, Amsterdam Treaty

njemački: Vertrag von Amsterdam

francuski: traité d'Amsterdam

napomena
 
Puni naziv Ugovora je Ugovor iz Amsterdama o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji, ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i određenih s njima povezanih akata (Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts). Izmijenio je i renumerirao članke u Ugovoru o EU-u i u ugovorima o Europskim zajednicama.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije