struna tražilica

image shadow

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

definicija
 

udruženje koje prima naknade od korisnika prava intelektualnoga vlasništva da bi ih proslijedilo imateljima tih prava

vrela
istovrijednice
 

engleski: collecting society

njemački: Verwertungsgesellschaft

francuski: société de gestion des droits

slovenski: kolektivna organizacija

kratice
 

francuska: SGC

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije