struna tražilica

image shadow

tvorbeni morfem

definicija
 

funkcionalni morfem koji se dodaje osnovi kako bi se dobile tvorenice

istoznačnice
 

dopušteni naziv: rječotvorni morfem, derivacijski morfem

nepreporučeni naziv: derivativni morfem

istovrijednice
 

engleski: derivational morpheme

njemački: Bildungsmorphem

francuski: morphème dérivationnel

ruski: словообразовательная морфема

švedski: ordbildningsmorfem

suprotnica
 
oblikotvorni morfem
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)