struna tražilica

image shadow

tržišni rizik

definicija
 

rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskoga instrumenta zbog promjena tržišnih cijena

vrela
kontekst
 
Promjene tržišnih uvjeta koje dovode do nastanka tržišnog rizika uključuju promjene vidljive (referentne) kamatne stope, cijene robe, deviznog tečaja ili indeksa cijena ili kamatnih stopa.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: sistemski rizik

istovrijednice
 

engleski: market risk

podređeni nazivi
 
kamatni rizik, ostali cjenovni rizici, rizik od promjene tečaja stranih valuta
napomena
 
Tržišni rizik, uz rizik likvidnosti i kreditni rizik, pripada rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata i načina upravljanja tim rizicima.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja