struna tražilica

image shadow

trovalentni glagol

definicija
 

glagol koji ima tri glagolske dopune

istovrijednice
 

engleski: trivalent verb

njemački: dreiwertiges Verb, trivalentes Verb

francuski: verbe trivalent

ruski: трехвалентный глагол

švedski: treställigt verb, trivalent verb

napomena
 
Trovalentni glagoli mogu imati nominativnu, akuzativnu i instrumentalnu dopunu (npr. dati), nominativnu, dativnu i instrumentalnu dopunu (npr. prijetiti), nominativnu, dativnu i akuzativnu dopunu (npr. ponuditi), nominativnu, genitivnu i akuzativnu dopunu (npr. lišiti), nominativnu, dativnu i prijedložnu dopunu (npr. zahvaljivati), nominativnu, akuzativnu i akuzativnu dopunu (npr. ispitivati), nominativnu, akuzativnu i predikatnu dopunu (npr. smatrati) i dr.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)