struna tražilica

image shadow

troškovi ispunjenja ugovora s kupcem

definicija
 

troškovi koji uključuju izravni rad, izravni materijal, raspodijeljene troškove koji se odnose izravno na ugovor ili ugovorne aktivnosti, troškove koje snosi isključivo kupac u okviru ugovora i ostale troškove koji nastaju samo zato što je subjekt sklopio ugovor

vrela
kontekst
 
Ako troškovi nastali pri ispunjavanju ugovora s kupcem nisu uključeni u područje primjene nekog drugog standarda (na primjer, MRS-a 2, Zalihe, MRS-a 16, Nekretnine, postrojenja i oprema ili MRS-a 38, Nematerijalna imovina), subjekt je dužan priznati imovinu iz nastalih troškova radi ispunjenja ugovora samo ako ti troškovi ispunjuju sve kriterije navedene u nastavku: (a) troškovi su izravno povezani s ugovorom ili s očekivanim ugovorom koji subjekt može posebno navesti (na primjer, troškovi povezani s uslugama koje će se pružiti nakon produljenja postojećeg ugovora ili troškovi pripreme imovine za prijenos u okviru određenog ugovora koji još nije odobren); (b) zbog troškova se stvaraju ili povećavaju resursi subjekta koji će se upotrijebiti za ispunjivanje (ili nastavak ispunjivanja) obveza na činidbu u budućnosti; i (c) očekuje se povrat troškova.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: troškovi nastali pri ispunjavanju ugovora s kupcem

istovrijednice
 

engleski: costs to fulfil a contract

razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja