struna tražilica

image shadow

trošak nabave

definicija
 

trošak u visini kojega se imovina i obveze iskazuju u računovodstvenoj evidenciji pri njihovu stjecanju

kontekst
 
Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana.
vrela
istovrijednice
 

engleski: purchase cost, cost of procurement, purchase value

napomena
 
Trošak nabave predstavlja osnovu mjerenja imovine i obveza prema kojoj se imovina iskazuje u iznosu plaćenoga novca ili novčanih ekvivalenata ili prema fer vrijednosti naknade dane za njezino stjecanje, dok se obveze iskazuju u iznosu novčanih primitaka u zamjenu za obvezu ili u iznosu novca ili novčanih ekvivalenata za koji se očekuje da će biti plaćen kako bi se podmirile obveze (Uredba Komisije EZ (1126/2008).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja